Bestuur

Gegevens instelling:
Stichting Project Oost
Eerste Atjehstraat 120 E
1094 KS Amsterdam
T 06 - 46 733 110
KvK: 34282982
RSIN 818468816

Bestuurssamenstelling:
Dhr. Horsman, dhr. Hoogendoorn, dhr. Boersma en mevr. Doeve. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleid
De stichting is opgericht om het welzijn in Amsterdam-Oost te bevorderen. In 2016 wil de stichting daaraan werken door gebruik te maken van een filmmaker die in de Javastraat in Amsterdam Oost een jaar lang verbinding wil leggen tussen de mensen in de buurt. Door gebruik te maken van een vorm van community art wordt er publiekelijk en met artistieke kwaliteit uiting gegeven aan wat er leeft in de Indische buurt en wordt de anonimiteit in de buurt verkleind. Het is niet alleen een project van de filmmaker, maar van de gehele buurt die participeert in het project.

De maatschappelijke impact zal zich uiten in de volgende punten:
i. Versterking sociale cohesie
ii. Vergrote participatie en betrokkenheid in de buurt
iii. Versterking zelfbeeld bewoners over de Indische buurt.

Financiële gegevens Stichting
Download de PDF met de financiële gegevens.

The street is the limit

Sponsors

365 dagen lang, van 1 september 2016 tot 1 september 2017, blijft filmmaker Marnix in zijn eigen straat, de kilometer lange Javastraat in Amsterdam Oost. Tijdens dit “gevangenschap” hoopt hij, door het ondernemen van verschillende activiteiten, zijn straatgenoten te leren kennen. Al zijn belevenissen legt hij vast en maakt hier dagelijkse vlogs van.